Stress

Stress kan defineres som en ubalance mellem de udfordringer og krav, du udsættes for af dine omgivelser og dig selv, holdt op mod din mulighed for og evne til at tilpasse dig eller løse dem.

Du kan både blive stresset i arbejdsrelation og som følge af ting, der sker i dit privatliv. Det kan f.eks. være, hvis du mister et nært familiemedlem, gennemgår en skilsmisse eller bliver alvorligt syg. Disse og lignende situationer kan kræve stor tilpasning af dig og kan udløse stress.

I arbejdsrelation kan stress f.eks. udløses af problemer med chefen, uoverskuelige arbejdsbyrder, større ændringer i jobfunktionen, uklare forventninger fra ledelsen eller sågar afskedigelse.

Mange mennesker forveksler fejlagtigt stress med det at have travlt, men der er først tale om stress, når du er udsat for et pres, som du samtidig føler er anstrengende og ubehageligt.

Hvis du er stresset, føles det svært eller umuligt at leve op til de stillede krav. Ved kortvarig stress kan du opleve symptomer som f.eks. søvnløshed, koncentrationsbesvær og tab af selvværd.

Har du gennem længere tid været i en situation, hvor du ikke har haft mulighed for at tilpasse dig de aktuelle udfordringer, kan du udvikle kronisk stress.

Kronisk stress er en alvorlig tilstand, der kan medføre en lang række fysiske og psykiske sygdomme som f.eks. depression, angst, hjerte-/karsygdomme, smertetilstande m.fl.

Om man er disponibel for stress, kan variere fra menneske til menneske. Selvom du udsætter en gruppe mennesker for samme pres, vil det ikke være alle, der bliver stressede af det.

Noget tyder på, nogle mennesker er mere disponible for stress end andre. Er du meget pligtopfyldende, eller har du en tendens til at tumle med dine problemer selv, kan du meget vel være i risikogruppen.

Jo før du får behandlet stress jo bedre. Det anbefales, at du ikke udsætter sig selv for længere tids stress, da skaderne på f.eks. hukommelse og indlæring kan blive permanente, hvis det høje stressniveau fortsættes for længe.

Med mere end 20 års erfaring i stresshåndtering, de nyeste metoder til forebyggelse, nyeste forskning, viden, metoder og indsigt, hjælper jeg dig med at forebygge og behandle din stress.

Jeg garanterer dig hurtige og nemme metoder, der på få minutter kan neutralisere en stresset krop og sikre overskud, glæde og livskvalitet. Alle mine metoder er lige til at gå til, let anvendelige og hurtigt virkende.


Læs mere om Stresskurser & Foredrag om stress

Har du flere spørgsmål om Stress, eller ønsker du at bestille tid til en konsultation, så kontakt mig på 4058 1028 eller send en mail på: c@charlotte-skeel.dk.